Продукти

barsy software

"Barsy" е комплексна система от софтуер, оборудване и услуги за организация и управление на бизнеса.

Софтуерът е създаден да подпомага служителите в тяхната работа, както и да улесни собственици / мениджъри в управлението на бизнеса и контрола на персонала.

Големият брой в ъзможности го правят изключително удобен за управление на различни дейности като продажби, склад, фактуриране, клиенти и др.

С Barsy можете бързо и лесно да организирате и управлявате всеки тип бизнес - офиси, заведения, магазини, вериги търговски обекти и др.

Barsy може да се администрира от произволно устройство с достъп до интернет и стандартен уеб браузер като таблет,лаптоп,smartphone.

barsy-admin

Основната администрация на системата.

Barsy Администрация е модулът, който управлява цялата информация в barsy. През него се извършват всички операции и се следят резултатите.

barsy-pos

Софтуер за маркиране.

BarsyPOSx e модул от система barsy, който се използва на касите на търговските обекти. Предлага бързо маркиране чрез тъч,клавиатура или баркодскенер.

barsy-online

Оnline (облачен) вариант за ползване

Услуга, даваща възможност barsy да бъде използвана като облачна услуга, без наличие на собствен сървър. Разполага се на виртуални сървъри, cloud базирани решения и др.

barsy-center

Портал за централизирани услуги.

Barsycenter е място, където се събират всички услуги, достъпни за клиенти, използващи barsy.

barsy-collector

Управление на сървърите

Централизирана система, позволяваща на поддръжката да управлява сървърите и инсталациите на barsy

Платформа за управление на „онлайн“ туристическа агенция

Първата в България Интернет туристическа агенция. Използват платформата за всички видове почивки в страната и чужбина. Платформата позволява тясна интеграция между телефонна централа и модула за работа с клиенти.

Модул от платформа за онлайн банкиране

Kлиентски интерфейс по AJAX технология и комуникация с приложен сървър през XML.

Платформа за управление на „онлайн“ фотографски център

"Ели–Л" ЕООД специализирана във фотографското предлагане, избра нашата платформа, като начин да увеличи пазара си в цялата страна, чрез минимални инвестиции в бизнес-платформа позната под името ФотоБраво.